Politica de confidenţialitate

Danfoss se obligă să vă respecte confidenţialitatea. Indiferent dacă doriţi să achiziţionaţi un produs de calitate Danfoss sau doar navigaţi prin pagina de internet Danfoss, Danfoss urmăreşte să vă asigure confortul prin intermediul politicii noastre de confidenţialitate şi al măsurilor de siguranţă destinate protejării informaţiilor dvs. personale. În cazul în care comunicaţi informaţii personale, Danfoss va trata aceste informaţii conform prezentelor clauze de confidenţialitate. Danfoss încurajează parcurgerea acestor clauze de confidenţialitate.

Acordul pentru clauzele de confidenţialitate şi actualizările clauzelor
Prin utilizarea paginii de internet Danfoss, sunteţi de acord cu colectarea şi utilizarea informaţiilor dvs. personale de către Danfoss, conform prevederilor de mai jos. Danfoss îşi rezervă dreptul unilateral de a actualiza, modifica şi amenda clauzele de confidenţialitate. Toate aceste modificări şi amendamente au valoare juridică pentru toţi utilizatorii şi vizitatorii pagina de internetui Danfoss şi vor fi prezentate în cadrul acestuia.

Tipuri de informaţii personale şi utilizări ale acestora
Danfoss colectează informaţii personale cum ar fi nume, titlu, companie, adresă, adresă electronică, numere de telefon etc. în procesul de înregistrare a unui vizitator al pagina de internetui Danfoss ca “utilizator înregistrat”. Danfoss nu solicită aceste informaţii pentru acordarea accesului în zonele paginii de internet care sunt destinate accesului public.

Terţi
Terţii autorizaţi pot necesita accesul la o parte dintre informaţiile dvs. personale. De exemplu, dacă Danfoss trebuie să vă livreze un produs, Danfoss trebuie să comunice numele şi adresa dvs. companiei transportatoare. Danfoss limitează accesul şi utilizarea de către terţi a informaţiilor dvs. personale. Danfoss nu comunică terţilor informaţiile dvs. personale în alte situaţii, cu excepţia cazurilor în care Danfoss are permisiunea dvs. pentru a proceda astfel.

Accesarea şi actualizarea informaţiilor personale ale Utilizatorilor înregistraţi
Danfoss are nevoie de ajutorul dvs. pentru a asigura corectitudinea şi actualitatea informaţiilor personale furnizate de către dvs. Este recomandat să anunţaţi imediat Danfoss asupra oricăror modificări ale numelui, adresei, companiei, numărului de telefon sau a adresei electronice pentru a ne permite modificarea în consecinţă a profilului dvs. de utilizator înregistrat.

Cum foloseşte Danfoss cookies pe internet
Danfoss este conştient de responsabilitatea sa faţă de societate în general şi mai ales faţă de clienţii săi şi vizitatorii de pe site-ul Danfoss.

Danfoss respectă confidenţialitatea datelor personale şi înţelege preocuparea vizitatorilor faţă de datele lor. În acele cazuri în care adunăm şi utilizăm datele personale (nume, adresă, informaţii de contact), noi aplicăm cele mai sigure proceduri, precum ”dublarea aplicaţiei (double opt-in)” etc.

Referitor la ”cookies” (”cookies” sunt mici fişiere cu text care ajută utilizatorul de pagina de internet, permiţând sistemului să recunoască vizitatorii ce revin) – Danfoss foloseşte doar aşa-numitele ”first-party cookies” , care sunt cookies create şi utilizate de Danfoss.

”Third-party cookies” (adică acelea create, gestionate şi analizate de către o entitate separată, furnizând posibil şi anumite servicii către organizaţia ce găzduieşte site-ul web) nu sunt utilizate de Danfoss.

Danfoss nu transmite nici o informaţie “cookie” – sau date despre comportamentul pe site ale utilizatorilor – nici unei terţe părţi.

Webtrends, Google Analytics & Pardot: Urmărirea modului în care un utilizator navighează pe site şi utilizează funcţiile

ASP.Net Session Cookie: Scop funcţional

ASP.Net Profile Cookie: Scop funcţional (Lista mea de produse)

Compass Cookie: Scop funcţional (Doar pentru uz intern)

Decom login: Scop funcţional (login pentru Danfoss eCommerce)

danfoss_compare-products_list Utilizat în pagina de comparație din catalogul de produse

danfoss_product_list Utilizat pentru stocarea produselor salvate (afișate în Lista mea de produse)

acceptcookies Stocați dacă utilizatorul acceptă utilizarea modulelor cookie

cookieoptin Stocați dacă trebuie afișat bannerul de renunțare la modulele cookie

ga-disable-{id} Configurați dacă utilizatorul renunță la Google Analytics

pi_opt_in Configurați dacă utilizatorul se înregistrează la Pardot
Dacă doriţi să utilizaţi paginile de internet Danfoss şi nu doriţi să acceptaţi utilizarea acestor “cookies”, vă rugăm să dezactivaţi utilizarea “cookies” prin setările browser-ului folosit de dvs.

Vedeţi cum se poate face acest lucru – aşa-numitul “opt-out” – pe unul dintre următoarele site-uri:
http://www.2privacy.com/www/enable-cookies-disable/disable-cookies.html
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Alte informaţii relevante pentru Dvs. găsiţi pe:
Definiţia “cookie”: Cookie definition – 1st and 3rd party:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.ehow.com/info_8087985_definition-tracking-cookies.html

Sustenabilitate:
http://www.danfoss.com/sustainability/

 

Contact

Danfoss srl
Sos. Oltenitei 208
Popesti-Leordeni, RO-077160
Jud. Ilfov
RO-077160
Telefon: +40 31 222 21 01
Fax: +40 31 222 21 08